Pozivaju se svi zainteresirani na predstavljanje knjige ”L’article grammatical en français” i prijevoda na hrvatski jezik ”Uporaba člana u francuskome jeziku” koja će se održati na 16. studenoga u 18.30 sati u dvorani A107, salle CRU na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Knjige će predstaviti profesori:
August Kovačec, Sveučilište u Zagrebu
Olivier Soutet, Université Paris-Sorbonne
Samir Bajrić, Université de Bourgogne
Tomislav Frleta, Sveučilište u Zadru