Prijedlogom Europske komisije za budući program Kreativna Europa nakon 2020. godine predlaže se pokretanje inicijative Creative Innovation Lab kojom bi se stvorili okviri za međusektorsku suradnju i inovacije. Ovim Pozivom podržat će se pilot-projekti kojima se aktivnosti različitih kulturnih i kreativnih sektora, uključujući i audiovizualni, realiziraju koristeći inovativna tehnološka rješenja.

Ciljevi i prioriteti Poziva
Za potporu su prihvatljivi projektni prijedlozi koji:
a) predlažu nove oblike stvaralaštva na razmeđu različitih kulturnih i kreativnih sektora (uključujući audiovizualnu djelatnost) i to koristeći inovativna tehnološka rješenja (uključujući virtualnu stvarnost);
b) potiču razvoj inovativnih međusektorskih pristupa i alata kojima se omogućava pristup, distribucija, promocija i/ili monetizacija kulturnih i kreativnih industrija, uključujući kulturnu baštinu.

U fokusu projektnih prijedloga tako bi trebali biti:
– pristup usmjeren na rješavanje problema i odgovaranje na izazove KKS;
– iskustvo korisnika i publike;
– tehnologija kao rješenje određenog problema, više nego cilj;
– inovativna rješenja koja omogućuju stvaranje, distribuciju i promociju kreativnog sadržaja;
– međusektorska suradnja i tehnološka rješenja koja ju omogućuju.

Budžet i rokovi
Ukupni budžet Poziva iznosi EUR 1.715.000.
Minimalni iznos EU potpore koji je moguće tražiti u projektnim prijedlozima iznosi EUR 300.000.
Iznosom EU potpore moguće je sufinancirati do 60% troškova projektnih aktivnosti.
Zadani su vremenski okviri za provedbu projekta: 01.01.2021. – 30.06.2022.
Zadano je i trajanje projekta najdulje do 18 mjeseci.

Rok za podnošenje prijava je 14. svibnja 2020. godine u 17:00 sati.

Prihvatljivi prijavitelji
Prihvatljivima će se smatrati prijave projekata podnesene u ime partnerskog konzorcija koji čini najmanje 3 partnera iz 3 različite države s pravom sudjelovanja u programu Kreativna Europa.
Prihvatljive su sljedeće pravne osobnosti partnera:
– neprofitni subjekti (privatni ili javni)
– tijela javne vlasti (središnja, regionalna, lokalna)
– međunarodne organizacije
– sveučilišta i druge obrazovne ustanove
– istraživački centri
– profitni subjekti.

Prihvatljive projektne aktivnosti
Prihvatljivima će se smatrati prijave projekata koji predviđaju provedbu aktivnosti opisanih u odlomku „Ciljevi i prioriteti Poziva“.
Pritom, nužno je zadovoljiti i sljedeća tri uvjeta:
– barem jedan aspekt audiovizualne djelatnosti
– barem jedan aspekt nove digitalne tehnologije
– provedba u barem jednoj od navedenih djelatnosti: nakladništvo, muzejska djelatnost, izvedbene umjetnosti i/ili kulturna baština.

Podnošenje prijava
Prijave se podnose elektronički putem sustava Portal Electronic Submission System, kojem je moguće pristupiti putem stranice Poziva dostupne na Funding & Tenders Portal Opportunites.

Kontakti za upite o Pozivu:
Desk Kreativne Europe – ured Kultura
Desk Kreativne Europe – ured MEDIA
Služba Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA): EACEA-MEDIA-BRIDGING@ec.europa.eu
Za tehničke poteškoće obratite se HelpDesku: EC-SEDIA-SUPPORT@ec.europa.eu