Sukladno priopćenju Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a vodeći računa o sigurnosti studenata i nastavnika, Ministarstvo znanosti i obrazovanja preporučuje da se zbog trenutačne i promjenjive epidemiološke situacije u svijetu za sada do daljnjega odgode organizirana putovanja u inozemstvo.