Filozofski fakultet postao je član konzorcija OPERAS, europske istraživačke infrastrukture za razvoj otvorene znanstvene komunikacije u području društvenih i humanističkih znanosti.

Zašto je to važno? Uključivanje u infrastrukturu OPERAS s jedne strane potvrđuje usmjerenost Filozofskog fakulteta ka načelima otvorenosti u znanstvenoj komunikaciji, a s druge strane otvara nove prilike za suradnju i za povećanje vidljivosti i utjecaja postojećih inicijativa na Filozofskom fakultetu u domeni znanstvenog izdavaštva i otvorenog pristupa. Sudjelovanje u aktivnostima mreže OPERAS moguće je kroz različite interesne radne grupe (zainteresirani za radne grupe se mogu javiti Ivi Melinščak Zlodi na imelinsc@ffzg.hr).

OPERAS čini mreža od preko 40 članova iz Europe, Južne Amerike i Kanade. Aktivnosti se financiraju kroz nekoliko projekata u okviru programa Obzor 2020, a trenutno je u pripremi aplikacija za ESFRI Roadmap.

Europski je prostor znanstvene komunikacije u humanističkim i društvenim disciplinama uvelike fragmentiran i često nedovoljno organiziran da bi omogućio jednostavno ostvarivanje otvorene znanosti. Tomu pridonose različiti faktori: velik broj malih izdavača, podfinanciranost sustava i nedostatak održivih poslovnih modela, kao i raznolikost u dostupnim razinama tehničkih vještina unutar zajednice. I sama priroda humanističkih i društvenih područja postavlja znatne izazove kao što su jezična raznolikost i važnost prevođenja, uklopljenost u različite kulturne i društvene prilike, važnost različitih komunikacijskih formata.

Zadaća je OPERAS-a prepoznati, okupiti, povezati i poduprijeti raznolike usluge, alate, prakse, tehnološka rješenja  i aktivnosti kojima je cilj olakšati znanstvenu komunikaciju i omogućiti ostvarivanje otvorene znanosti, a znanstvenoj zajednici pružiti potrebnu pomoć u postupcima pronalaženja, dostupnosti, stvaranja, uređivanja, dijeljenja i vrednovanja znanstvenih rezultata.

Svi zainteresirani mogu pronaći više informacija na stranici operas.hypotheses.org ili se javiti osobi za kontakt na FF-u, Ivi Melinščak Zlodi.