U članku ”Current European flood-rich period exceptional compared with past 500 years” objavljenom u vodećem svjetskom znanstvenom časopisu Nature, 42 istraživača iz 34 istraživačke skupine iz raznih dijelova Europe analizirali su arhivske izvore o povijesti poplava za 103 velike europske rijeke, obuhvativši period između 1500. i 2016. godine. Među koautorima je i prof. dr. sc. Hrvoje Petrić s Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Doprinos prof. dr. sc. Hrvoja Petrića članku djelomično je nastao putem istraživačkih djelatnosti Ekohistorijskog laboratorija Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Do povezivanja prof. dr. sc. Hrvoja Petrića s inozemnim kolegicama i kolegama iz STEM područja došlo je putem međunarodnih kontakata uspostavljenim kroz razvijanje ekohistorije u Republici Hrvatskoj, a posebno prigodom organizacije europske ekohistorijske konferencije ”Natures in between: Environments in areas of contacts among states, economic systems, cultures and religions” održanoj od 28. lipnja do 2. srpnja 2017. godine u organizaciji Odsjeka za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Geografskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru, te putem suradnje na znanstvenom časopisu ‘Ekonomska i ekohistorija’. Ekohistorija je u Hrvatskoj uvedena upravo na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a više od desetljeća se nastavno i istraživački razvija na modulu ranonovovjekovne povijesti, istraživačkog smjera diplomskog studija Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Nature je jedan od najprestižnijih časopisa u prirodnim znanostima, a znanstvenici iz humanističkih znanosti poput povijesti vrlo teško i rijetko imaju priliku u njemu objavljivati.

Čestitke prof. dr. sc. Hrvoju Petriću na velikom profesionalnom uspjehu!