OBAVIJEST O UPISU STUDENATA U VIŠE GODINE STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2020./2021.

  • odnosi se na 2. i 3. godinu preddiplomskog studija, 2. godinu diplomskog studija kao i na sve izvannominalne godine studija
  • studenti 1. godine preddiplomskog studija i 1. godine diplomskog studija moći će u istom roku upisati izborne kolegije na STUDOMATU/WEBOMATU ukoliko im je to predviđeno studijskim programom. Studeni koji neće moći upisati izborne kolegije moraju se registirati u web aplikaciji molbe.ffzg.hr i predati molbu za upis kolegija

Upisi u zimski semestar ak. god. 2020./2021.  započinju u ponedjeljak 5. listopada 2020. u 9.00 sati, a završavaju u srijedu 14. listopada 2020. u 14.00 sati.

Studenti su u tom periodu dužni obaviti upis na jedan od sljedećih načina:

  • REDOVNI UPIS

Studenti koji prilikom upisa putem WEBOMATA/STUDOMATA mogu bez problema upisati sve kolegije zimskog semestra koje moraju/žele upisati i nisu obavezni plaćati participaciju (imaju dovoljan broj stečenih ECTS bodova, odnosno najmanje 55), mogu svoj upis u potpunosti obaviti putem WEBOMATA/STUDOMATA što znači da ga ne moraju obavljati u Studentskoj službi, već se moraju registrirati u web aplikaciji molbe.ffzg.hr i predati potvrdu o plaćenoj upisnini za akad. godinu 2020/2021 te navesti koje potvrde im je potrebno izdati.
POTVRDA SE NEĆE IZDAVATI BEZ DOKAZA O PLAĆENOJ UPISNINI.

SVI STUDENTI VIŠIH GODINA OBVEZNI SU UPLATITI UPISNINU U IZNOSU OD 200,00 KN. POTVRDU O UPLATI UPISNINE POTREBNO JE PREDATI PUTEM WEB APLIKACIJE MOLBE.FFZG.HR. POTVRDE O STUDIRANJU NEĆE SE IZDAVATI BEZ DOKAZA O UPLATI UPISNINE.

Svi studenti koji su obveznici plaćanja participacije moraju, uz dokaz o uplati upisnine, putem sustava molbe.ffzg.hr predati i potvrdu o plaćenoj školarini za akademsku godinu 2020/2021.

  • UPIS 3+2/4+1

Upis studenata s kombinacijom studija 3+2/4+1 obavlja se preko web aplikacije molbe.ffzg.hr. Studenti su dužni predati potvrdu o plaćenoj upisnini te potvrde predmetnih nastavnika za izborne predmete koji žele upisati. Također, moraju navesti koje potvrde im je potrebno izdati.

POTVRDA SE NEĆE IZDAVATI BEZ DOKAZA O PLAĆENOJ UPISNINI.

Svi studenti koji su obveznici plaćanja participacije moraju, uz dokaz o uplati upisnine, putem sustava molbe.ffzg.hr predati i potvrdu o plaćenoj školarini za akademsku godinu 2020/2021.

  • IZVANNOMINALNI UPIS

Studenti koji upisuju izvannominalnu godinu studija, moraju se registrirati u web aplikaciji molbe.ffzg.hr, predati potvrdu o plaćenoj upisnini te navesti koje potvrde im trebaju.

Studenti koji su tijekom svog preddiplomskog ili diplomskog studija upisali/odslušali sve kolegije, stekli sve uvjete za izlaske na sve ispite, ali nisu položili sve ispite ili nisu obranili diplomski rad/ove (izvannominalni studenti), također moraju upisati akademsku godinu.

Podsjećamo da je maksimalno trajanje studija propisano Pravilnikom o studiranju (čl.16., st. 1.6 i st. 2) i definirano kao dvostruko dulje od propisanog trajanja studija. Nakon isteka tog vremena, student ne može nastaviti studij na istom studijskom programu. Neupisivanje akademske godine u propisanom roku smatrat će se odustajanjem od studija (Pravilnik o studiranju, čl.16, st.1.3). 

Podaci za uplatu:

Upisnina: HR1823600001101311177
s pozivom na broj OIB- 1008

Školarina: HR1823600001101311177
s pozivom na broj OIB-1005

Studenti su u tom periodu dužni obaviti upis na jedan od sljedećih načina:

Više informacija i detaljne upute obavezno provjerite na: