Klub studenata sociologije Diskrepancija poziva sve na međunarodni simpozij na temu društvenih implikacija zdravlja i bolesti koji će se održati od 10. do 12. ožujka putem Zoom videokonferencije. Poveznicu na konferenciju podijelit ćemo putem svoje Facebook i web stranice.

Tematski, predavanja na prvom danu simpozija (srijeda) odnose se na reproduktivno zdravlje i zdravstvenu politiku, predavanja četvrtkom dotiču se raznih dimenzija pandemije koronavirusa, ali i mentalnog zdravlja, dok se na zadnjem danu simpozija (petak), promatraju ekološke i klasne implikacije zdravlja.

Također, napominjemo kako se još uvijek možete prijaviti za moderatore, a također imate priliku i napisati izvještaj s izlaganja koji ćemo uvrstiti u zbornik radova sa simpozija. Za obje aktivnosti javite se na kssd.simpozij@gmail.com.

Raspored simpozija 'Društvo zdravlja i bolesti'

Raspored simpozija ‘Društvo zdravlja i bolesti’