Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta Svaučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 08. ožujka 2021. godini donijelo je dopunu Odluke o visini troškova upisa, visini participacije studenata u troškovima studija i o drugim vidovima plaćanja studenata sveučilišnih studija na Filozofskom fakultetu u ak. god. 2020./2021. koja se proširuje i na studentice i studente s prebivalištem na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije, a kojima je kao posljedica potresa dana 22.03.2020. nastala šteta.