Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu nositelj je projekta Izazovi za društvene i humanističke znanosti : novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu kroz koji 8 visokoškolskih ustanova pokušava naći odgovore na izazove koji stoje pred društvenim i humanističkih znanostima. Kao jedna od aktivnosti projekta održana je edukacija iz temeljnih nastavničkih kompetencija za mlade nastavnike OSMISLI koja će polaznicima omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za uspješno planiranje i izvođenje nastave, praćenje i vrednovanje studentskog postignuća, kao i za razvoj međusobnog povjerenja i suradnje tijekom nastavnog procesa. U petak 21. svibnja održan je zadnji termin prvog ciklusa edukacije, a obnašatelj dužnosti dekana prof. dr. sc. Miljenko Jurković podijelio je diplome polaznicima.

Prilikom pripreme ovog projekta prepoznali smo potrebu za uvođenjem sustava unapređenje nastavničkih vještina zaposlenika našeg Fakulteta i partnerskih ustanova. Vjerujem da će se ovaj oblik edukacije visokoškolskih nastavnika nastaviti i nakon dovršetka projekta te da će interes za njega pokazati i druge sastavnice našeg Sveučilišta kao i druga sveučilišta” – naglašava prof. Dragan Bagić, voditelj projekta.

U okviru se projekta, osim edukacije, izrađuje 12 standarda zanimanja. Dosad je na formalno vrednovanje poslano osam izrađenih standarda zanimanja: analitičar: stručnjak za jugoistočnu Europu, klinički lingvist i fonetičar, lingvist jezikoslovac i računalni lingvist te psiholog u obrazovanju, psiholog u području rada i organizacije, psiholog u socijalnoj skrbi i psiholog u zdravstvenoj zaštiti. U sljedećih nekoliko mjeseci na formalno vrednovanje bit će poslani i standardi zanimanja: učitelj/nastavnik engleskoga jezika, stručnjak za engleski jezik, književnost, kulturu i medije, fonetičar i stručnjak za primijenjenu kognitivnu znanost.

Također, upravo se provodi istraživanje radnih karijera naših bivših studenata, kojim će biti obuhvaćeno preko 4.000 alumna koji su izašli na tržište rada u zadnjih pet godina. Time ćemo dobiti podatke o zapošljivosti naših bivših studenata te vrstama poslova na kojima rade. Bit će to vrijedne povratne informacije od naših bivših studenata koje će usmjeriti budući razvoj studijskih programa.

Izazovi za društvene i humanističke znanosti : novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda unutar Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 3.843.189,93 kn, a predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci s početkom od ožujka 2019. Nositelj projekta je Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a projekt se provodi u suradnji 8 visokoškolskih ustanova (Filozofski fakultet u Osijeku, Filozofski fakultet u Rijeci, Filozofski fakultet u Splitu, Fakultet hrvatskih studija, Hrvatsko katoličko sveučilište, Fakultet elektrotehnike i računarstva).