Stručni skup preko ZOOM platforme
Datum održavanja: četvrtak 9. 12. 2021.
Organizator: Knjižnica Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Radna grupa za zelenu knjižnicu Filozofskog fakulteta
Suorganizator: Zagrebačko knjižničarsko društvo

Conference: Libraries and the UN Agenda 2030: the Role of Libraries in Promoting Sustainable Development

Tema skupa: Konferencija Ujedinjenih naroda o održivom razvoju održana je u New Yorku 2015. godine i tada su se svjetski čelnici dogovorili o novom 15-godišnjem globalnom Programu za održivi razvoj kojem je ciljna godina 2030. (Agenda 2030) i koji sadrži 17 ciljeva održivog razvoja. Koncept održivog razvoja podrazumijeva proces postizanja ravnoteže između gospodarskih, socijalnih i okolišnih zahtjeva. Knjižnice svojim aktivnostima mogu uvelike utjecati na podizanje svijesti o važnosti zaštite okoliša i održivom razvoju. Na ovom stručnom skupu želimo pokazati primjere dobre prakse, usluge i aktivnosti knjižnica vezanih uz održivost, kako povećati svijest samih knjižničara o problemima zaštite okoliša te da u skladu s tim organiziraju programe i aktivnosti u svojim knjižnicama. Također raspravljat će se o tome kako sve vrste knjižnica utječu na svoje korisnike, ali i na širu javnost, vezano uz zelene teme.

Cilj skupa: Razmjena iskustava vezanih uz zelene teme koji ističu važnost usvajanja vještina i znanja o ekološkoj tematici radi podizanja svijesti o važnosti zaštite okoliša i održivom razvoju.

Programski i organizacijski odbor: Elvira Gotal, Blaženka Klemar Bubić,  Višnja Novosel, Jasmina Sočo, Lana Zrnić

Pozvani izlagači:

 • Dr. Petra Hauke, Berlin School for Library and Information Science Humboldt-Universität, Berlin; IFLA-ENSULIB
 • Nicolas Keller, MA, edukator o održivom razvoju, voditelj projekta za prvu zelenu knjižnicu u Švedskoj
 • Ivan Kraljević, viši knjižničar, predsjednik Radne grupe za zelene knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva; matična ustanova:  Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilišna knjižnica
 • Marija Šimunović, viša knjižničarka, predsjednica Komisije za javno zagovaranje Hrvatskoga knjižničarskog društva; matična ustanova: Ekonomski fakultet u Zagrebu, Knjižnično-dokumentacijski centar

Način rada:

 • Pozvana izlaganja (30 – 45 min)
 • Prijavljena izlaganja (do 10 min)
 • Posterska izlaganja (do 5 min)
 • Sudjelovanje bez izlaganja.

Prijave:

 • Rok za prijavu sudjelovanja na skupu s izlaganjem je 30. 9. 2021. godine putem poveznice.
 • Rok za prijavu postera je 30. 9. 2021. godine putem poveznice.
 • Rok za prijavu sudjelovanja bez izlaganja je do 15. 11. 2021. godine putem poveznice.

Programski odbor će do 1. 11. 2021. godine obavijestiti autore jesu li im izlaganja prihvaćena.

Upute:

 • Nakon potvrde autoru da je rad prihvaćen, potrebno je mailom do 20.11.  poslati nasnimljenu prezentaciju (Power Point ili video prezentaciju s nasnimljenim zvukom) u trajanju do 10 minuta.
 • Nakon potvrde autoru da je posterski rad prihvaćen, potrebno je mailom do 20.11. poslati poster (.pdf) i nasnimljenu prezentaciju postera (Power Point ili video prezentaciju s nasnimljenim zvukom) u trajanju do 5 minuta.

Službeni jezik skupa: hrvatski i engleski

Nakon održanog stručnoga skupa u planu je izdavanje e-zbornika (upute za zbornik objavit ćemo naknadno).

Kotizacija se ne naplaćuje.

Kontakt: libraryagenda2030@gmail.com

Stručni skup - Knjižnice i UN Agenda 2030: uloga knjižnica u promicanju održivog razvoja

Stručni skup – Knjižnice i UN Agenda 2030: uloga knjižnica u promicanju održivog razvoja