Šesti kongres hrvatskih povjesničara na temu „Kultura“ održat će se u Rijeci između 29. rujna i 2. listopada 2021.

Kongres će raditi u više od 30 sekcija na Filozofskom fakultetu, a nekoliko će se promocija i događanja odvijati u drugim prostorima u gradu.