Sveučilište u Zagrebu pokrenulo je Javnu raspravu o prijedlogu Pravilnika o priznavanju izvannastavnih aktivnosti studenata Sveučilišta u Zagrebu. Budući da je riječ o iznimno važnom dokumentu, svakako je potrebno i korisno sudjelovati u javnoj raspravi koja traje do 21. listopada 2021. godine.

Sve relevantne dokumente možete pronaći na mrežnoj stranici Sveučilišta.