Zbirka društveno-angažiranih publikacija znanstvenika s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu okuplja publikacije, čiji su autori ili urednici nastavnici i istraživači Filozofskog fakulteta, a kojima je osnovna namjena utjecati na zajednicu (lokalnu, nacionalnu, regionalnu ili globalnu) i odgovoriti na aktualne društvene izazove. Mnogi od okupljenih dokumenata tiču se zaštite ljudskih prava, prava žena, djece i mladih, prava migranata, radnika, manjinskih zajednica, prava na zaštitu, zdravstvenu skrb i obrazovanje. Činilo nam se stoga prikladnim objavom zbirke obilježiti Međunarodni dan ljudskih prava.

Neki od dokumenata pisani su popularno ili stručno i glavni im je cilj doprijeti široko, osvijestiti javnost i pomoći u rješavanju nekog problema. U drugoj su grupi oni koji znanstveni aparat koriste za istraživanje pojedinih društvenih fenomena, s ciljem da njihovi rezultati posluže kao temelj za definiranje javnih politika i mjera. Svima je cilj promijeniti zbilju oko nas. I svi pokazuju da Filozofski fakultet prepoznaje probleme društva u kojem djeluje, i da prihvaća ulogu u mijenjanju tog društva na bolje. Pri tome surađuje i sklapa partnerstva (a to se vidi i iz popisa izdavača okupljenih publikacija) s mnogim organizacijama civilnog društva, predstavnicima manjina, sindikatima, međunarodnim i domaćim nevladinim organizacijama, ali i vladinim uredima i pravobraniteljima.

Zbirka je otvorena u institucijskom repozitoriju ODRAZ, a Knjižnica će voditi brigu o dodavanju novih sadržaja.