Na Natječaj je prijavljeno 88 projekata, s ukupno zatraženim sredstvima od 5.040.341,45 HRK. Iznos sredstava predviđen ovim Natječajem je 1.900.000,00 HRK, a raspodijeljeno je 1.886.789,28 HRK.

Dobiveni rezultati financiranja proizlaze iz detaljnog evaluacijskog postupka Povjerenstva, a u skladu s propozicijama Natječaja i raspoloživim financijskim sredstvima.

Prema tekstu Natječaja znanstvenu produktivnost voditelja i suradnika (zaposlenici Fakulteta) te broj radova objavljenih u publikacijama koje se referiraju u bazama WOS ili Scopus trebalo je iskazati poveznicom na CROSBI uz svaki rad (stavka V.). Natječajem (stavak IV.) su  definirani prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi te je istaknuto da troškovi diseminacije znanstvenih istraživanja ne smiju prelaziti 30% ukupnog proračuna (ne odnosi se na prijave u kojima se potražuju sredstva do iznosa od 25.000 HRK). Također se vodilo računa o realizaciji institucijskih istraživačkih projekata u posljednje tri godine (stavak V.).

Sukladno propozicijama Natječaja, na prijedlog Povjerenstva, Dekanski kolegij je donio odluku da se 10% projekata ne financira.

Dodijeljena sredstva je potrebno utrošiti do 31. prosinca 2022.