Katedra za češki jezik i književnost poziva vas na 1. međunarodnu konferenciju mladih bohemista Bohemikon, koja će se održati 13. i 14. svibnja 2022. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu u hibridnom obliku (uživo i online).

Linkovi za Google Meet:

Bohemikon – 1. međunarodna konferencija mladih bohemista

Bohemikon – 1. međunarodna konferencija mladih bohemista