Na temelju članka 22. Statuta Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i mišljenja Dekanskog kolegija sa sjednice održane 07. lipnja 2022. dekan donosi sljedeću

ODLUKU

U svrhu uređenja distribucije upitnika koji su dio sve brojnijih istraživanja, a koji zahtijevaju mišljenje Etičkog povjerenstva, Dekanski kolegij donosi odluku da se upitnici mogu upućivati na mailing listu isključivo uz potvrdu fakultetskog ili odsječkog Etičkog povjerenstva za znanstvenoistraživački rad.