Od 11. do 14. srpnja 2022. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu održat će se konferencija International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH) Međunarodnog udruženja za osmansku socijalnu i ekonomsku povijest (International Association of Ottoman Social and Economic History). Suorganizatori konferencije su Katedra za turkologiju i Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu.