Otvoren je jesenski razredbeni rok za upis u 1. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih studija koji se izvode na  Filozofskom fakultetu.

Pravo prijave na jesenski razredbeni postupak za upis na jednopredmetne i dvopredmetne trogodišnje i četverogodišnje preddiplomske sveučilišne studije koje ustrojava i izvodi Filozofski fakultet imaju osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu i položile državnu maturu odnosno ekvivalentne ispite te nisu ostvarile pravo upisa u ljetnom roku.

Prijave za razredbeni postupak, koje se obavljaju elektroničkim putem u Nacionalnom informacijskom sustavu za prijave na visoka učilišta (NISpVU) postani-student.hr pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje, za jesenski razredbeni rok se primaju do uključivo 19. rujna 2022. u 14 sati. 

Sve informacije o upisu na jesenskom roku bit će objavljene na mrežnoj stranici Razredbeni postupak za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu akademske godine 2022./2023.