Pozivamo vas na ovogodišnji skup Hrvatskog etnološkog društva ”Vizualno u etnologiji i kulturnoj antropologiji” koji će se održati 20. i 21. listopada 2022. godine.

Skup je posvećen raspravi o karakteristikama vizualnoga u etnologiji i kulturnoj antropologiji, uzimajući u obzir vizualne izraze – poput fotografije, ilustracija, filma, videa, umjetničkih djela, kartografskih prikaza i dr. U društvenim i humanističkim znanostima vizualno je neizostavan predmet analize i izvor spoznaja o različitim aspektima kulture, ali i instrument bilježenja i prenošenja znanja. Potreba pojedinca za kreiranjem i potrošnjom vizualnoga naročito je naglašena i ubrzana u suvremenom digitalnom dobu. Vizualno je stoga svakodnevno upregnuto u znanstveni i stručni rad, obrazovanje, arhivske, muzejske i konzervatorske djelatnosti.

Razvoj tehničkih alata – fotografije, filma, digitalnih aplikacija, obrazovnih platformi, društvenih mreža, kartografskih digitalnih programa poput GIS tehnologija, digitalnih interaktivnih arhiva i sl., kao i njihova dostupnost, omogućili su stručnjacima korištenje komunikativnih potencijala vizualnoga u brojnim sferama rada i svakodnevice.

U etnološkom i kulturnoantropološkom radu, analiza odnosa narativnih i vizualnih izraza dovodi do razumijevanja ljudskih pojedinačnih i kolektivnih iskustava, kao i procesa stvaranja i komuniciranja poruka, osjećaja i vrijednosti (simboličkih, estetskih, identitetskih i dr.).

Raznolikost i brojnost medija te njihova široka prisutnost u znanstvenom i stručnom radu, obrazovanju i javnom djelovanju nužno povezuju i premrežuju etnološki i kulturnoantropološki rad s drugim disciplinama i djelatnostima, posebno onima koje su vizualno orijentirane, kao umjetnost, dizajn, arhitektura, mediji, (digitalni) marketing, turizam i dr.

Lokacije održavanja skupa:

  • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Vijećnica, Ivana Lučića 3, Zagreb
  • Etnografski muzej, Trg Mažuranića 14, Zagreb
  • Kulturno-informacijski centar KIC, Preradovićeva 5, Zagreb
  • Institut za etnologiju i folkloristiku, Knjižnica, Šubićeva 42/V, Zagreb
Godišnji skup Hrvatskog etnološkog društva ”Vizualno u etnologiji i kulturnoj antropologiji”

Godišnji skup Hrvatskog etnološkog društva ”Vizualno u etnologiji i kulturnoj antropologiji”