1. Kako upisati semestar/godinu preko ISVU sustava?
  Kod kombinacija studija 3+2 i 4+1, potrebno je upis obaviti u Studentskoj službi.
 2. Kako i kada se predaju dokumenti za završetak studija?
  Kada se završe oba studija, potrebno je ovjeriti „obrasce za završetak studija“ na oba odsjeka i donijeti u Studentsku službu da bi se izradila potvrda o završetku.
 3. Može li se upisati diplomski studij na grupi 3+2 ako je studij u grupi 4+1 još u tijeku?
  U akademskog godini 2015/16. – može.
 4. Vrijede li studentska prava nakon završene studijske grupe 3+2, a još traje grupa 4+1?
  Kod dvopredmetnih studijskih grupa, pa tako i kod kombinacija 3+2 i 4+1, studij nije gotov dok obje grupe nisu završene, pa tako i prava traju dok traju i na jednoj grupi.