1. Kako upisati paralelni studij i koji su kriteriji i uvjeti? Mogu li se studirati paralelno preddiplomski i diplomski studij?
  Posebno nadarenom studentu Fakultet može izuzetno odobriti studiranje još jednog studija. Prosjek ocjena ne smije biti manji od 4,00. Preddiplomski i diplomski studij zajedno, nisu paralelni studiji.
 2. Kako se prebaciti na Filozofski fakultet s nekog drugog fakulteta? Na kojim godinama studija je to moguće i koji su kriteriji i uvjeti?
  Prebaciti se na Filozofski moguće je samo sa srodnih studija (Filozofski u Zadru, Rijeci itd.), moguće je nakon najmanje završene prve godine preddiplomskog studija, a potrebno je imati položene sve predviđene kolegije iz prve godine na matičnom fakultetu i prosjek ocjena predmeta struke najmanje 4,0. Prijelaz nije moguć na završnoj godini studija.
 3. Kako prijeći s dvopredmetnog studija na jednopredmetni studij?
  Potrebno je predati molbu za prijelaz prodekanu za nastavu koji molbu upućuje na odsjek, tek nakon prve godine studija.
 4. Kako prijeći s jednopredmetnog studija na dvopredmetni studij?
  Potrebno je položiti razredbeni ispit.
 5. Može li se na Filozofskom fakultetu upisati diplomski studij ako je preddiplomski završen na nekom drugom fakultetu/višoj školi?
  Moguće je, ali odsjek određuje po kojim uvjetima, tj. koji se razlikovni ispiti trebaju položiti.
 6. Kako funkcionira Erasmus i priznavanje kolegija?
  Kada se student vrati sa stipendije, dokumente položenih predmeta predaje u tajništvo odsjeka, koji napravi priznavanje položenih predmeta. Priznavanje se donosi Studentskoj službi koja upisuje predmete i ocjene u ISVU sustav i indeks studenta.