Savjetodavni odbor za zaštitu od plagiranja

Savjetodavni odbor za zaštitu od plagiranja, kao savjetodavno tijelo, daje stručna mišljenja o standardima i kriterijima za procjenu pojedinih slučajeva sumnje u izvornost teksta, pomaže u interpretaciji izvještaja iz specijaliziranog programa, provodi edukacije i informiranje o načinima izbjegavanja rizika od plagiranja i drugim pitanjima vezanim uz sprječavanje plagiranja.

Odbor je sastavljen od pet članova iz reda zaposlenika i imenuje ga dekan na mandat od dvije godine.

Trenutni članovi odbora su (Odluka):

  • Prof.dr.sc. Aleksandar Štulhofer
  • Izv.prof.dr.sc. Ivana Hebrang Grgić
  • Doc.dr.sc. Sven Cvek
  • Elvira Gotal
  • Željka Salopek