Fakultetsko vijeće stručno je vijeće Fakulteta. Izbor i način rada Fakultetskog vijeća reguliran je Statutom Filozofskoga fakulteta.

Članovi Fakultetskoga vijeća su:

 • dekan,
 • prodekani,
 • pročelnici odsjeka,
 • članovi pojedinoga odsjeka u znanstveno-nastavnome zvanju izabrani po delegatskome principu, i to tako da se na svakih započetih 10 zaposlenika u znanstveno-nastavnome zvanju bira jedan predstavnik odsjeka,
 • na razini Fakulteta: nastavnici izabrani u nastavna zvanja (2) i nastavnici izabrani u suradnička i znanstvena zvanja (5),
 • fakultetski centri i zavodi (1), knjižnični sustav (1) i samostalne katedre (1) biraju svaki po jednoga člana iz reda zaposlenika s magisterijem i/ili doktoratom znanosti (ukupno 3),
 • predstavnici redovitih studenta – 15% od ukupnoga broja članova Fakultetskoga vijeća raspoređeni na sljedeći način: studenti preddiplomskoga studija (40%), diplomskoga studija (30%), poslijediplomskoga studija (30%).

Mandat članova Vijeća traje 2 godine, a svaki član Vijeća ima svoga zamjenika.

Raspored sjednica 2019./2020.

 • 16. listopada 2019.
 • 18. listopada 2019. (svečana sjednica povodom Dana Fakulteta)
 • 20. studenog 2019.
 • 18. prosinca 2019.
 • 22. siječnja 2020.
 • 19. veljače 2020.
 • 18. ožujka 2020.
 • 22. travnja 2020.
 • 20. svibnja 2020.
 • 17. lipnja 2020.
 • 15. srpnja 2020.
 • 16. rujna 2020.

Materijali za sjednice Vijeća dostavljaju se najkasnije deset dana prije održavanja sjednice u Urudžbeni ured i na adresu e-pošte monika.grdovic@ffzg.hr.

Članovi Fakultetskoga vijeća u akademskoj godini 2019./2020.

 • Dekanica: prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić
 • Prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje: doc. dr. sc. Zrinka Božić Blanuša
 • Prodekanica za nastavu i studente: doc. dr. sc. Tanja Bukovčan
 • Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju: izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić
 • Prodekan za organizaciju i razvoj: prof. dr. sc. Dean Duda
 • Prodekan za poslovanje: izv. prof. dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević
 • Odsjek za anglistiku

izv. prof. dr. sc. Renata Geld, član (izv. prof. dr. sc. Sven Cvek, zamjen)
doc. dr. sc. Anđel Starčević, član (doc. dr. sc. Martina Domines Veliki, zamjena)
doc. dr. sc. Janica Tomić, član (izv. prof. dr. sc. Goranka Antunović, zamjena)

 • Odsjek za komparativnu književnost 

doc. dr. sc. Maša Grdešić, član (izv. prof. dr. sc. David Šporer, zamjena)
prof. dr. sc. Andrea Zlatar Violić, član (doc. dr. sc. Višnja Kačić Rogošić, zamjena)
doc. dr. sc. Branislav Oblučar, član (doc. dr. sc. Luka Bekavac, zamjena)

 • Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti

doc. dr. sc. Ivana Latković, član (doc. dr. sc. Virna Karlić, zamjena)
doc. dr. sc. Ivica Baković, član (doc. dr. sc. Marijana Bijelić, zamjena)

 • Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti

doc. dr. sc. Đurđica Čilić Škeljo, član (izv. prof. dr. sc. Martina Grčević, zamjena)
doc. dr. sc. Suzana Kos, član (izv. prof. dr. sc. Zrinka Kovačević, zamjena)

 • Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti

doc. dr. sc. Ivana Peruško Vindakijević, član (doc. dr. sc. Danijela Lugarić Vukas, zamjena)
doc. dr. sc. Branka Barčot, član (prof. dr. sc. Natalija Vidmarović, zamjena)
prof. dr. sc. Oksana Timko Đitko, član (prof. dr. sc. Josip Užarević, zamjena)

 • Odsjek za lingvistiku

doc. dr. sc. Krešimir Šojat, član (doc. dr. sc. Božo Bekavac, zamjena)
prof. dr. sc. Marko Tadić, član (izv. prof. dr. sc. Mate Kapović, zamjena)

 • Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije

izv. prof. dr. sc. Ivan Andrijanić, član (Višnja Grabovac, lektorica, zamjena)
izv. prof. dr. sc. Goran Kardaš, član (doc. dr. sc. Ivana Buljan, zamjena)

 • Odsjek za hungarologiju i turkologiju

doc. dr. sc. Kristina Katalinić, član (izv. prof. dr. sc. Orsolya Žagar Szentesi, zamjena)
doc. dr. sc. Vjeran Kursar, član (doc. dr. Azra Abadžić Navaey, zamjena)

 • Odsjek za klasičnu filologiju

izv. prof. dr. sc. Neven Jovanović, član (izv. prof. dr. sc. Vladimir Rezar, zamjena)
doc. dr. sc. Irena Bratičević, član

 • Odsjek za fonetiku

doc. dr. sc. Elenmari Pletikos Olof, član (doc. dr. sc. Diana Tomić, zamjena)
doc. dr. sc. Marko Liker, član (prof. dr. sc. Nikolaj Lazić, zamjena)

 • Odsjek za kroatistiku

prof. dr. sc. Krešimir Mićanović, član (izv. prof. dr. sc. Marina Protrka Štimec, zamjena)
izv. prof. dr. sc. Tomislav Bogdan, član (doc. dr. sc. Tanja Kuštović, zamjena)
doc. dr. sc. Lana Molvarec, član (doc. dr. sc. Anera Ryznar, zamjena)
doc. dr. sc. Ivana Brković, član (doc. dr. sc. Tatjana Pišković, zamjena)

 • Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

doc. dr. sc. Tibor Komar, član (izv. prof. dr. sc. Tomislav Pletenac, zamjena)
izv. prof. dr. sc. Marijeta Rajković Iveta, član (izv. prof. dr. sc. Marijana Belaj, zamjena)
prof. dr. sc. Tihana Petrović Leš, član (prof. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević, zamjena)

 • Odsjek za arheologiju

izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, član (doc. dr. sc. Nikola Vukosavljević, zamjena)
doc. dr. sc. Ina Miloglav, član (doc. dr. sc. Rajna Šošić Klindžić, zamjena)

 • Odsjek za sociologiju

prof. dr. sc. Mirko Bilandžić, član (doc. dr. sc. Jana Vukić, zamjena)
doc. dr. sc. Ivan Landripet, član (doc. dr. sc. Ksenija Klasnić, zamjena)
doc. dr. sc. Kruno Kardov, član (doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak, zamjena)

 • Odsjek za filozofiju

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić, član (prof. dr. sc. Lino Veljak, zamjena)
doc. dr. sc. Ivana Zagorac, član (doc. dr. sc. Marija Selak, zamjena)
doc. dr. sc. Luka Bogdanić, član (izv. prof. dr. sc. Marko Tokić, zamjena)

 • Odsjek za pedagogiju

doc. dr. sc. Zvonimir Komar, član (doc. dr. sc. Barbara Kušević, zamjena)
doc. dr. sc. Ana Širanović, član (doc. dr. sc. Marija Bartulović, zamjena)
doc. dr. sc. Ivan Markić, član (prof. dr. sc. Neven Hrvatić, zamjena)

 • Odsjek za povijest

doc. dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline, član (prof. dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus, zamjena)
prof. dr. sc. Nataša Štefanec, član (prof. dr. sc. Zrinka Blažević, zamjena)
prof. dr. sc. Neven Budak, član (doc. dr. sc. Trpimir Vedriš, zamjena)
doc. dr. sc. Ida Ograjšek Gorenjak, član (doc. dr. sc. Nikola Anušić, zamjena)

 • Odsjek za povijest umjetnosti

prof. dr. sc. Miljenko Jurković, član (prof. dr. sc. Frano Dulibić, zamjena)
izv. prof. dr. sc. Predrag Marković, član (izv. prof. dr. sc. Jasenka Gudelj, zamjena)
doc. dr. sc. Danko Šourek, član (prof. dr. sc. Dragan Damjanović, zamjena)

 • Odsjek za psihologiju

prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić, član ( dr. sc. Damir Ljubotina, zamjena)
prof. dr. sc. Nataša Jokić Begić, član (prof. dr. sc. Gordana Keresteš, zamjena)
prof. dr. sc. Meri Tadinac, član (prof. dr. sc. Željka Kamenov, zamjena)
doc. dr. sc. Mirjana Tonković, član (doc. dr. sc. Ana Butković, zamjena)

 • Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti

prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica, član (doc. dr. sc. Vedran Juričić, zamjena)
izv. prof. dr. sc. Krešimir Pavlina, član ( izv. prof. dr. sc. Radovan Vrana, zamjena)
doc. dr. sc. Darko Babić, član (doc. dr. sc. Kristina Kocijan, zamjena)

 • Odsjek za germanistiku

doc. dr. sc. Aleksandra Ščukanec, član (prof. dr. sc. Velimir Piškorec, zamjena)
izv. prof. dr. sc. Slađan Turković, član (prof. dr. sc. Svjetlan Lacko Vidulić, zamjena)

 • Odsjek za talijanistiku

doc. dr. sc. Katja Radoš Perković, član (doc. dr. sc. Nino Raspudić, zamjena)
prof. dr. sc. Ivica Peša Matracki, član (doc. dr. sc. Nada Filipin, zamjena)

 • Odsjek za romanistiku

doc. dr. sc. Gorana Bikić-Carić, član (doc. dr. sc. Maja Zovko, zamjena)
doc. dr. sc. Ivana Olujić, član (doc. dr. sc. Majda Bojić, zamjena)
doc. dr. sc. Lidija Orešković Dvorski, član (doc. dr. sc. Petar Radosavljević, zamjena)

 • Nastavna zvanja

dr. sc. Dubravka Dubravec Labaš, viša lektorica, član (dr. sc. Ivančica Banković Mandić, viša lektorica, zamjena)
Petra Barbarić, predavačica, član (Azra Plićanić Mesić, viša predavačica, zamjena)

 • Suradnička zvanja

Zvonimir Glavaš, asistent, član (Jurica Polančec, asistent, zamjena)
dr. sc. Jelena Spreicer, poslijedoktorandica, član (Hrvoje Tutek, asistent)
Kristina Vugdelija, asistentica, član (Goran Koletić, asistent)
Nikola Tomašegović, asistent, član (dr. sc. Mislav Žitko, poslijedoktorand, zamjena)
Mitja Ružojčić, asistent, član (Nikola Erceg, asistent)

 • Centri i zavodi

dr. sc. Mirjana Šnjarić, viša predavačica, član (mr. sc. Arijela Fabrio, viša predavačica, zamjena)

 • Bibliotekari

Višnja Novosel, član (Sanja Bezlaj Ilijić, zamjena)

 • Samostalne katedre

 • Studenti

Antun Dulibić, član (Jan Osmanović, zamjena)
Irma Jakić, član (Maja Osmančević, zamjena)
Filip Kučeković, član (Zrinka Burazer, zamjena)
Hana Samaržija, član (Josip Luković, zamjena)
Norma Trkovnik, član (Rea Kurtović, zamjena)
Robert Zuljani, član (Josip Majsec, zamjena)
Denis Gaščić, član (Petra Kurtović, zamjena)
Tomislav Karlić, član (Ante Andabak, zamjena)
Melani Škrobar, član (Luka Vrljić, zamjena)
Tin Rajković, član (Marta Damjanović, zamjena)
Mirela Dakić, član (Barbara Pleić Tomić, zamjena)
Vinko Drača, član (Goran Korov, zamjena)
Karlo Jurak, član (Đurđica Degač, zamjena)
Dario Poljak, član (Dea Marić, zamjena)