Povjerenici za zaštitu dostojanstva

Povjerenici za zaštitu dostojanstva zaprimaju pritužbe, ispituju osnovanost pritužbe te nakon provedenog postupka dostavljaju zaključak o postojanju ili nepostojanju uznemiravanje ili spolno uznemiravanje podnositelja pritužbe, a sukladno Pravilniku o zaštiti dostojanstva zaposlenika.

Odluka o imenovanju Povjerenika za zaštitu dostojanstva:

  • prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak
  • prof. dr. sc. Frano Dulibić