Povjerljiva osoba za zaprimanje prijava i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti na Fakultetu

Povjerljiva osoba za unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti zaprima prijave, utvrđuje činjenice i o utvrđenim činjenicama obavještava dekana Fakulteta, sukladno Pravilniku o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe.

Odluka o imenovanju Povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i zamjenika:

  • me. sc. Robert Faber
  • dr. sc. Đurđica Čilić Škeljo