Molbe za prijelaz studenata s drugih sveučilišta u Republici Hrvatskoj na preddiplomski i diplomski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2019./2020. podnose se do 19. rujna 2019. godine. Više o uvjetima prijelaza i potrebnoj dokumentaciji možete pogledati ovdje.