Potvrde o završetku studija, koje Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu izdaje prije izdavanja diplome, izdaju se isključivo direktno iz Informacijskog sustava visokih učilišta Republike Hrvatske (ISVU).

Pojedinačne potvrde koje su se izdale do rujna 2019. godine više se ne izdaju u tom obliku već su zamijenjene potvrdama koje se izdaju iz ISVU-a u obliku koji je dogovoren na razini svih visokih učilišta Republike Hrvatske.

Takve potvrde služe do izdavanja diplome.

Potvrde o završetku studija