Hrvatska zaklada za znanost objavila je natječaj za aktivnost ”Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”.

Natječajem je predviđeno financiranje ukupnog troška plaće doktoranda, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada i usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja.

Istraživači kojima bude odobren Istraživački projekt (IP-2019-04) ili Uspostavni istraživački projekt (UIP-2019-04) mogu se prijaviti na ovaj natječaj. Rezultati natječaja očekuju se uskoro.

Natječaj je otvoren za mentore iz svih područja znanosti. Kandidat za mentora je

  • znanstvenik izabran u znanstveno ili znanstveno-nastavno zvanje koji je doktorski rad obranio najmanje 4 godine prije roka za prijavu na natječaj,
  • u trenutku prijave mora biti u stalnom radnom odnosu
  • voditelj je ili suradnik na znanstvenim projektima Zaklade, različitim EU (npr. Obzor 2020.) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj doktoranda. Projekt mora trajati najmanje 18 mjeseci od roka prijave.

Za ovaj natječaj se ne prihvaćaju sveučilišni, fakultetski, projekti HAZU, bilateralni, COST, IPA i slični projekti.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na: http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=2625

Rok za prijavu je 10. siječnja 2020. do 13 sati.

Interni rok je srijeda  8. siječnja 2020.

Ljubazno molimo da potpisane obrasce A i C od strane voditelja projekta dostavite u Ured za znanost i projekte (c-013) u srijedu 8. siječnja 2020. između 10 i 12 sati.

Prijava na natječaj moguća je isključivo putem EPP sustava (https://epp.hrzz.hr/ )

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr