Sveučilište u Zagrebu je objavilo Peti Krug Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) – Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država za razdoblje mobilnosti od 02.02.2020. do 31.05.2020.

ROK: do 7. siječnja 2020.

Važne napomene

Natječaj je raspisan za određena područja suradnje (navedena u tablici u Popisu koji je objavljen uz Natječaj).

VAŽNE UPUTE

  • Pristupnici su dužni proučiti cjelokupni tekst Natječaja i  Uputa
  • UPUTE za dokumente: Dokaz o zaposlenju i Potpisanu suglasnost za odsustvo s radnog mjesta
  • OBRAZAC za dokument: Dokaz o zaposlenju i Potpisanu suglasnost za odsustvo s radnog mjesta
  • Staff Mobility for Teaching/Training agreement potpisuju i pečatom ovjeravaju OBJE ustanove (inozemno sveučilište i Filozofski fakultet; potpisnik = VICE-DEAN Prof. Dragan Bagić, PhD.