6. Međunarodni kongres povijesnih gradova će se održati od 23. – 27. ožujka 2020. godine, sa konceptom “Meet, share and build” usmjerenom ka ključnim ljudima u turizmu povijesnih gradova. Program kongresa sastojati će se od predavanja, panel diskusije i zabavnog dijela programa. Riječ je o petom po redu kongresu ovakve vrste, a u prethodnim godinama kongresa s ukupno više od 700 sudionika ostvareni su izvrsni rezultati.

Sve informacije o kongresu možete pronaći ovdje.

Tema kongresa je zaštita i prezentacija povijesnih gradova i lokaliteta diljem Hrvatske kroz “benchmarking” s gradovima iz inozemstva. Povijesni periodi koji će biti prezentirani uključuju razdoblje prapovijesti do srednjeg vijeka. Cilj je prezentirati povijesne gradove Hrvatske i inozemstva iz različitih povijesnih razdoblja s naglaskom na zaštitu te kreativnu i interpretativnu prezentaciju povijesnih lokaliteta.

U tijeku je prijava znanstvenih i stručnih radova kao i dostava sažetaka na temu zaštite i interpretacije kulturne baštine, sukladno uputama za autore koje dostavljamo u privitku. Rok za prijavu sažetaka je 15.veljače 2020.godine, dok je rok za dostavu cjelokupnog rada ukoliko je sažetak odobren od Znanstveno stručnog odbora do 30.travnja 2020.godine, kako bi radovi bili objavljeni u E-zborniku.

Ove godine će se na 6. Međunarodnom kongresu povijesnih gradova dodijeliti već treću godinu zaredom međunarodna kulturno turistička nagrada „Plautilla“ za kvalitetu i inovativnost u upravljanju povijesnim gradovima, u domeni interpetacije i zaštite kulturne baštine te promidžbe i distribucije kulturno turističkih proizvoda.

Već drugu godinu zaredom odlukom organizacijskog odbora dodijeljuje se posebna kategorija nagrade, a riječ je o nagradi za najbolji stručni rad studenta s mentorom u domeni interpretacije i/ili turističke valorizacije kulturne baštine. Riječ je o novčanoj nagradi od 5.000,00 kn uz zlatnu plaketu za osvojeno prvo mjesto te nagradi od 3.000,00 kn za osvojeno 2.mjesto, kao i 1.000,00 kn za osvojeno 3.mjesto.

Nagrade se dodjeljuju temeljem ocjena Ocjenjivačkog suda koji se sastoje od ocjena recenzenata te ocjene usmene prezentacije rada. U izbor za nagradu stoga ulaze samo oni kandidati koji su nakon odobrenja sažetka (predanog do 15.veljače) predali cjelokupan rad do 15.ožujka te koji su prezentirali rad na konferenciji, budući da ocjena rada ovisi i o usmenoj prezentaciji rada ispred Ocjenjivačkog suda. Novčana nagrada se odnosi isključivo na studenta te će i mentor i student dobiti priznanje/plaketu ukoliko su osvojili jedno od prva tri mjesta. Nadalje, ukoliko postoji više autora, a  maksimalno ih može biti 3 (2 studenta i mentor) studenti će dijeliti predviđenu novčanu nagradu. Ukoliko je rad napisan na engleskom jeziku student dobiva dodatne bodove.

Za sve one radove (stručne i znanstvene) koji se natječu za nagradu, rok za prijavu sažetaka je 15. veljače 2020. Ukoliko je sažetak odobren od strane recenzenata, uvjet kako biste mogli prezentirati rad na kongresu i biti objavljeni u zborniku je plaćanje kotizacije ovisno o rasponu usluga koje želite.

U nastavku dostavljamo informacije o kotizacijama:

  • Kotizacija – po osobi
    995,00 kn

Uključuje: međunarodno recenziranje, izlaganje i objavu rada u elektroničkom zborniku, prijavu-akreditaciju, unos u katalog, sudjelovanje u radu kongresa, sve kongresne materijale, tri večere, tri radna ručka, gala večera, coffee break, zabavni program, organizirani razgled grada Solina i grada Splita

  • Kotizacija – po osobi
    495,00 kn

Uključuje: međunarodno recenziranje, izlaganje i objavu rada u elektroničkom zborniku, prijavu-akreditaciju, unos u katalog, sudjelovanje u radu kongresa, sve kongresne materijale, dva radna ručka, coffee break

PDV uključen u cijene.

Popust za studente uz važeću studentsku iskaznicu: 60%

Prijave na kongres će biti moguće od 15.siječnja 2020. do 15.ožujka 2020.godine.