Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je rang-listu kandidata kojima je prihvaćen prigovor na rezultate natječaja za dodjeljivanje državnih stipendija za akademsku godinu 2019./2020. i rang-liste kandidata na temelju snižavanja praga.

Pozivaju se svi studenti koji su ostvarili uvjete za dodjelu državne stipendije za akademsku godinu 2019./2020. da u roku od sedam (7) dana od dana objave (najkasnije do 17. siječnja 2020. godine u 12 sati) u Sustav državnih stipendija: https://drzavnestipendije.mzo.hr/, koristeći opciju „Izbornik“ na poveznici „Ostvareno pravo na stipendiju“, unesu IBAN žiroračuna i potvrde prihvaćanje Uvjeta stipendiranja.