Pozivaju se svi na međunarodni znanstveni skup Foreign-Currency Housing Loans in Eastern Europe: Crises, Tensions and Struggles koji će se održati 15. – 16. veljače 2020. u Vijećnici Filozofskog fakulteta s početkom u 13.00 sati.

Organizacijski odbor:
Ágnes Gagyi (Sveučilište u Göteborgu, Švedska)
Marek Mikuš (Max Planck institut za socijalnu antropologiju, Njemačka)
Petra Rodik (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)