Pozivaju se članovi Hrvatskoga filološkoga društva da prisustvuju na redovitoj godišnjoj Skupštini Hrvatskoga filološkoga društva koja će se održati 18. veljače 2020. u 11.00 sati u Vijećnici Filozofskoga fakulteta.

Dnevni red:

  1. Otvaranje Skupštine
  2. Stručni razgovor na temu: Priča i filologija izlaganje dr. sc. Evelina Rudan
  3. Izvještaji glavnih urednika časopisa i voditelja odjela HFD-a o radu časopisa i odjela u 2019. godini i plan rada u 2020. godini
  4. Financijski izvještaj za 2019. godinu
  5. Financijski plan za 2020. godinu
  6. Razno