U okviru predsjedavanja Hrvatske Vijećem Europske unije Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU, organizira predsjedavajuću MSCA konferenciju pod nazivom MSCA2020.hr: MSCA Impact and Future Challenges. Konferencija će se održati 27. i 28. travnja 2020. godine u Zagrebu.

Glavni cilj konferencije je pridonijeti raspravi o dva glavna aspekta:

  • ulozi i važnosti MSCA programa u postizanju pozitivne i uravnotežene cirkulacije mozgova te kako privući i zadržati izvrsne istraživače, potaknuti sudjelovanje u istraživačkim i inovacijskim programima;
  • naglasiti važnost međusektorske i interdisciplinarne mobilnosti te pokušati identificirati buduće izazove istraživača u daljnjem razvoju karijere s fokusom na poslove budućnosti.

Konferencija će okupiti predstavnike hrvatske i europske znanstvene zajednice, predstavnike neakademskog sektora, predstavnike Europske komisije i europske Izvršne agencije za istraživanje, donositelja politika u području istraživanja i inovacija, MSCA eksperte, članove programskih odbora te nacionalnih osoba za kontakt programa Obzor 2020, kao i ostale zainteresirane sudionike.

Više informacija o konferenciji i poveznica za prijavu na konferenciju.