Na temelju čl. 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 41. Statuta Sveučilišta u Zagrebu (pročišćeni tekst od 1. ožujka 2016.) i čl. 22. Statuta Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te na temelju Preporuke Sveučilišta u Zagrebu od 23. veljače 2021. prema kojoj se nastava na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 odvija uz primjenu protuepidemijskih mjera (nadopuna preporuka od 31. kolovoza 2020.), a koje su 27. studenoga 2020. donijeli Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, obnašatelj dužnosti dekana Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Miljenko Jurković donosi

ODLUKU O NAČINU ODRŽAVANJA NASTAVE U LJETNOM SEMESTRU AK. GOD. 2020./2021. ZA VRIJEME PANDEMIJE COVID-19

  1. Nastava na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu počinje u ponedjeljak, 1. ožujka 2021. i održavat će se u načelu hibridno.
  2. U početnim se tjednima preporučuje izvođenje nastave na daljinu.
  3. Praktična i terenska nastava te jezične i laboratorijske vježbe trebaju se održavati kontaktno ako za njihovo izvođenje postoje uvjeti u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama.
  4. Konzultacije se održavaju kontaktno uz prethodnu najavu.
  5. S obzirom na iznimno složen sustav studiranja na Filozofskom fakultetu, posebno zbog velikoga broja studija, nastavnika i studenata te dvopredmetnosti, očekuje se razumijevanje i suradljivost svih uključenih u nastavni proces kako bi se nastava u još jednom pandemijskom semestru mogla neometano odvijati.
  6. Uprava će nastaviti pratiti sve informacije i preporuke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo, Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstva znanosti i obrazovanja. Čim se steknu epidemiološki uvjeti za održavanje nastave u prostorima Filozofskoga fakulteta, nastava će se početi odvijati u učionicama prema objavljenom rasporedu.
  7. Ova odluka stupa na snagu odmah i primjenjuje se od dana donošenja do opoziva.

o.d. dekana
prof. dr. sc. Miljenko Jurković