Za uspostavu i opremanje Centra za napredna istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima naš je Fakultet potpisom ugovora za istraživanje, razvoj i inovacije s MZO dobio 1.8 milijuna kuna. Za uspostavu Centra bit će potrebno nadograditi B i C trakt te opremiti 6 interdisciplinarnih laboratorija:

  1. Laboratorij za psihofiziološka istraživanja
  2. Laboratorij za fonetske znanosti
  3. Laboratorij za jezične tehnologije
  4. Laboratorij za digitalizaciju
  5. Laboratorij za upravljanje znanjem
  6. Laboratorij za prostornu analizu i analizu materijala

Ovim projektom provest će se organizacijska reforma kojom će se omogućiti optimalno iskorištavanje ljudskih resursa Fakulteta, okrupnjavanje istraživačkog potencijala te stvaranje nove znanstvene, društvene i ekonomske vrijednosti.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju iz poziva ”Priprema IRI infrastrukturnih projekata” koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa ”Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.”

Više informacija na stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja.