Objavljen je Natječaj za financiranje hrvatskog dijela švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata u okviru Sporazuma o bilateralnoj suradnji sa Švicarskom nacionalnom zakladom za znanost (SNSF), temeljem kojega se istraživačima iz Hrvatske i Švicarske otvara mogućnost da prijave zajedničke projekte bilo kojoj od dviju organizacija.

Švicarski voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni prijedlog u skladu s natječajem SNSF-a te ga prijavljuje na natječaj Švicarske nacionalne zaklade za znanost (SNSF).

Rok: zajednička prijava podnosi se SNSF-u do 1. listopada 2020. do 17:00 sati (CET), a prijava hrvatskog istraživača do 2. listopada 2020. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav

Trajanje financiranja projekta: 4 godine

  • Za obrazac POTPORA organizacije potrebno je ispuniti Suglasnost za prijavu projekta na Filozofskome fakultetu i pravovremeno je poslati na: projekti@ffzg.hr
  • Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: ipch@hrzz.hr.
  • Prijava na natječaj bit će moguća isključivo putem EPP sustava. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a, a svi se korisnici već mogu registrirati u EPP sustav.

Projektni prijedlozi rangirani i predloženi za financiranje u prvih 20% od svih podnesenih prijedloga SNSF-u bit će preporučeni za financiranje.

Informacije o natječaju.

Obrazac Suglasnost za prijavu projekta na Filozofskome fakultetu.