Objavljen je interni Natječaj za financiranje sudjelovanja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima i znanstvene infrastrukture iz sredstava za temeljno financiranje znanstvene djelatnosti u ak. god. 2019./2020., dodijeljenih Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i to za:

A) za financiranje sudjelovanja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima (financirat će se i sudjelovanje na on-line znanstvenim skupovima).

B) za financiranje znanstvene infrastrukture Filozofskog fakulteta (nabava i održavanje znanstvene opreme i softvera, licence za softver, troškovi nabave baze podataka i pristupa on-line časopisima).

Prijave na natječaj se dostavljaju u elektronskom obliku uz navedenu dokumentaciju na adresu elektroničke pošte potpore@ffzg.hr.

Prilozi:

  1. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za evaluaciju prijava na natječaj za institucijske projekte u 2020. godini 
  2. Izjava da zatraženi iznos nije bio dodijeljen ili odobren putem akontacije iz navedenih izvora financiranja
  3. Obrazac za prijavu troškova (kategorija A)