Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 16. rujna 2020. donijelo je odluku:

1.Studentima Filozofskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu kojima bi sukladno članku 16. stavak 1. točka 6. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim i integriranim studijima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dana 30. rujna 2020. godine status studenta prestao istekom vremena dvostruko duljeg od propisanog trajanja studija, ljetni semestar akademske godine 2019/2020 neće se uračunavati u vrijeme trajanja studija zbog nemogućnosti studenata da izvrše svoje studijske obveze uzrokovane proglašenjem epidemije Covid-19.

2.Studentima iz točke I. ove odluke status studenta prestati će 28. veljače 2021. godine ukoliko prije navedenog datuma ne završe studij.

Za reguliranje svog statusa, studenti su dužni ispuniti MOLBU i poslati ju mailom na stuslu@ffzg.hr.