Drage brucošice i brucoši preddiplomskih studija upisani u akademsku godinu 2020./2021., u srijedu 23. rujna 2020. kreće e-tečaj ”Brucoši 2020 – uvodna radionica” koji će vam pomoći u korištenju sustavom učenja na daljinu Omega.

Na sustav se trebate prijaviti korištenjem svog AAI@EduHr korisničkog računa izdanog od strane Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (račun koji koristite za ISVU). E-tečaj je dostupan na adresi, a lozinka za upis glasi ”2020” (bez navodnika).

E-tečaj traje do 1. listopada 2020.

Video upute kako se prijaviti na sustav, pronaći taj e-kolegij i upisati se na isti nalaze se na CPEU YouTube poveznici.