Izložba Staroslavenskog instituta Bogu na svom jeziku. Baština rimske liturgije na crkvenoslavenskom jeziku i glagoljskom pismu, koju potpisuju dr. sc. Ivan Botica, dr. sc. Kristijan Kuhar i dr. sc. Sandra Požar, postavljena je u Maloj auli i s radošću se pozivaju svi da razgledaju izložbu od 5. do 23. listopada 2020. godine.

Ne pada li kiša od Boga na sve jednako?
Ili ne sja li sunce, također, na sve? (…)
A mi znamo mnoge narode koji imaju pismo
i slave Boga svaki svojim jezikom.

Žitje Konstantina Ćirila, 16.