Raspisuje se natječaj za studentske predstavnike na svim odsjecima. Kandidature za više godine zaprimaju se od 5.10. do 11.10. u 23:59 sati, a za studente prve godine preddiplomskog studija od 5.10. do 25.10. u 23:59 sati.

Zainteresirane studentice i studenti trebaju kandidature poslati na mail dežurnog odsječkog koordinatora za studentske izbore.

Kandidature moraju sadržavati:

  • ime i prezime
  • studijsku grupu na kojoj se kandidiraju
  • godinu studija
  • funkciju za koju se kandidiraju (predstavnik ili zamjenik)
  • broj mobitela
  • e-mail adresu

Više informacija objavit će se na mrežnim stranicama pojedinih odsjeka.