Sveučilište u Zagrebu objavilo je 2. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA103) za akademsku godinu 2020./2021.

VAŽNO:  postupak prijave je isključivo elektroničkim putem.

Rok za prijave: najkasnije do 30.4.2021. (moguće je i ranije zatvaranje natječaja.)