Temeljem prijedloga Povjerenstva za evaluaciju prijava na natječaj za institucijske projekte u 2020. godini i mišljenja Dekanskoga kolegija objavljuju se Rezultati drugoga kruga Natječaja za financiranje sudjelovanja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima i znanstvene infrastrukture iz sredstava za temeljno financiranje znanstvene djelatnosti u ak. god. 2019./2020., dodijeljenih Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu A) za financiranje sudjelovanja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima (financira se i sudjelovanje na on-line znanstvenim skupovima).

Prijavitelji se za realizaciju sredstava javljaju Financijsko-računovodstvenoj službi, a sukladno procedurama u poslovanju.