Hrvatska zaklada za znanost je objavila Tematski natječaj za istraživačke projekte „Zdravstveni, gospodarski i obrazovni učinci pandemije COVID-19“ – IP-CORONA-2020-12.

Ovim Natječajem financirat će se temeljna i primijenjena znanstvena istraživanja koja stvaraju novo i unaprjeđuju postojeće znanje o pandemiji COVID-19 te jačanju otpornosti društva na krizne situacije, s naglaskom na čuvanje zdravlja stanovništva, održivi gospodarski oporavak i razvitak te jačanje kvalitetnog i uključivog odgojno-obrazovnog sustava u RH.

Istraživačke teme uključuju: biologiju i patogenezu COVID-19 infekcije, kliničku i epidemiološku karakterizaciju bolesti, oporavak i razvitak gospodarstva i poduzetništva te unaprjeđenje metoda poučavanja i obrazovnog kurikuluma radi postizanja optimalnih obrazovnih ishoda na svim razinama obrazovanja, uključujući posebnu brigu o osjetljivim skupinama.