Sukladno novim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemijske bolesti covid – 19 uz primjenu protuepidemijskih mjera donesenim 27. studenoga 2020. , donosena je nova odluka o načinu održavanja nastave na Filozofskom fakultetu.

ODLUKA O NAČINU ODRŽAVANJA NASTAVE

I. Nastava na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održavati će se prvenstveno na daljinu uz iznimku praktične nastave, studentskih vježbi i terenske nastave kod koje bi nastava na daljinu u velikoj mjeri narušila ishode obrazovanja uzimajući obzir značajke tih specifičnih nastavnih procesa.

II. U slučaju kada se iznimno praktična nastava, studentske vježbe ili terenska nastava ne održavaju na daljinu, potrebno je pridržavati se protuepidemijskih mjera navedenih u uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 31. kolovoza 2020. uz obavezu nošenja maski i distancu od najmanje 2 metra između svih prisutnih osoba.

III. Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se od dana donošenja do opoziva.