Temeljem bilateralnog sporazuma o suradnji između Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) i Swiss National Science Foundation (SNSF) a u okviru inicijative Weave, Hrvatska zaklada za znanost je raspisala natječaj za financiranje hrvatskog dijela švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata.

U švicarsko-hrvatskom zajedničkom istraživačkom projektu sudjeluje švicarska i hrvatska istraživačka grupa na čelu sa švicarskim voditeljem projekta. Švicarski voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni prijedlog koji prijavljuje na natječaj SNSF-a. Hrvatski istraživački tim, na čelu s voditeljem hrvatskog dijela projekta, istovremeno sa zajedničkom prijavom SNSF-u, HRZZ-u podnosi prijavu.

  • Rok za prijavu: zajednička prijava podnosi se SNSF-u do 1. travnja 2021.do 17:00 sati (CET), a prijava hrvatskog istraživača do  travnja 2021. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav
  • Trajanje financiranja projekta: do 4 godine

1. SUGLASNOST ZA PRIJAVU PROJEKTA

U cilju uspješne prijave na Filozofskome fakultetu, potrebna je Suglasnost prijave projekta stoga ljubazno molimo prijavitelje (djelatnike Filozofskoga fakulteta) da popunjeni obrazac Suglasnost za prijavu projekta pravovremeno pošalju mailom na projekti@ffzg.hr.

2.Ostala dokumentacija za prijavu projekta (za potpis o.d. dekana)

Molimo prijavitelje da se za ostalu dokumentaciju za koju je potreban potpis odgovorne osobe na Filozofskome fakultetu (čelnik organizacije) pravovremeno obrate na: projekti@ffzg.hr. Ured za znanost i projekte će se pobrinuti za potpis o.d. dekana, te potpisanu i ovjerenu dokumentaciju dostaviti prijaviteljima.

  • Naziv Filozofskoga fakulteta na engleskome jeziku (Organizacija (na engleskom jeziku)): Faculty of Humanities and Social Sciences University of Zagreb

Informacije o Natječaju dostupne su na mrežnim stranicama HRZZ.