Europsko istraživačko vijeće (European Research Council-ERC) je raspisalo natječaj Starting Grants za dodjelu bespovratnih sredstava vrhunskim istraživačima za razdoblje 2021.-2027.

Rok za prijavu projektnih prijedloga: 8. travnja 2021.

Iznos sredstava: najviše 1,5 milijuna eura za razdoblje od 5 godina, uz mogućnost dodatnih 1 milijuna eura za pokrivanje drugih specifičnih troškova.

Budžet: sredstva mogu pokriti do 100% ukupnih prihvatljivih troškova istraživanja uz dodatak od 25% ukupnih neizravnih troškova.

Projekti se prijavljuju elektroničkim putem preko platforme Funding & Tenders Portal.

Dodatne informacije.

PRIJAVA PROJEKTA

Projekti se prijavljuju elektroničkim putem preko platforme Funding & Tenders Portal.

PIC (Participant Identification Code) Filozofskog fakulteta: 999500805.

SUGLASNOST ZA PRIJAVU PROJEKTA (za potpis o.d. prodekana)

U cilju uspješne prijave na Filozofskome fakultetu, potrebna je Suglasnost prijave projekta. Stoga, ljubazno molimo prijavitelje (djelatnike Filozofskoga fakulteta) da ispunjeni obrazac Suglasnost za prijavu projekta pravovremeno pošalju e-mailom u Word formatu na adresu projekti@ffzg.hr, a Ured za znanost i projekte će se pobrinuti za potpis o.d. prodekana na obrascu te potpisanu i ovjerenu dokumentaciju dostaviti prijaviteljima.

Sažetak teksta natječaja Starting Grants: ERC Starting Grants.

PISMO POTPORE (za potpis o.d. dekana)

U slučaju da je prijaviteljima ustanova domaćin (Host Institution) Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prijavitelji se za izdavanje pisma obraćaju Uredu za znanost i projekte. Ispunjeni obrazac Pismo potpore istraživačke organizacije se šalje e-mailom u Word formatu na adresu projekti@ffzg.hr, a Ured za znanost i projekte će potpisanu i ovjerenu dokumentaciju dostaviti prijaviteljima.

Ostali ERC natječaji u najavi:

  • Poziv za bespovratna sredstva za nove neovisne istraživače Consolidator Grants koji proširuju i ojačavaju vlastiti neovisni istraživački tim ili program će se objaviti ožujka, a rok za prijavu je 20. travnja 2021. Consolidator Grants se dodjeljuju u iznosu od najviše 2 milijuna eura za razdoblje od 5 godina. Prijavitelji trebaju imati akademski stupanj doktora znanosti stečen najmanje 7, a najviše 12 godina prije datuma objave natječaja.

Dodatne informacije.

  • Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za priznate neovisne istraživače Advanced Grants objavit će se svibnja, a rok za prijavu je 31. kolovoza 2021. Advanced Grants se dodjeljuju u iznosu od najviše 2,5 milijuna eura za razdoblje od 5 godina. Od prijavitelja se očekuje da budu aktivni glavni istraživači sa značajnim istraživačkim postignućima u posljednjih 10 godina koja dokazuju da su izvanredni renomirani istraživački lideri. Prijavitelji moraju dokazati originalnost i inovativnost istraživanja, ambiciju i izvedivost prijedloga istraživanja.

Dodatne informacije.