Transatlantska platforma za društvene i humanističke znanosti (T-AP) je najavila natječaj ”Oporavak, obnova i otpornost društva u razdoblju nakon pandemije”.

Cilj natječaja je doći do novih spoznaja o dinamičnim i složenim interakcijama srednjoročnih i dugoročnih utjecaja pandemije COVID-19 na društvo te potaknuti obnovu i oporavak u svijetu nakon pandemije.

Projektni prijedlozi trebali bi odgovoriti na barem jedan od sljedećih pet izazova:

  • smanjenje nejednakosti i osjetljivosti
  • izgradnja otpornijeg, uključivog i održivog društva
  • poticanje demokratskog načina upravljanja i političkog sudjelovanja
  • promicanje odgovornih i uključivih digitalnih inovacija
  • promicanje djelotvornosti i istinitosti u komunikaciji i medijima

Otvaranje natječaja je 31. ožujka 2021., a rok za prijavu projektnih prijedloga 30. lipnja 2021.

Prijedloge projekata mora podnijeti transnacionalni konzorcij sastavljen od najmanje tri partnera iz tri različite zemlje sudionice te mora uključivati partnere s obje strane Atlantike.

SUGLASNOST ZA PRIJAVU PROJEKTA (za potpis o.d. prodekana)

U cilju uspješne prijave na Filozofskome fakultetu, potrebna je Suglasnost prijave projekta. Stoga, ljubazno molimo prijavitelje (djelatnike Filozofskoga fakulteta) da ispunjeni obrazac Suglasnost za prijavu projekta pravovremeno pošalju e-mailom u Word formatu na adresu projekti@ffzg.hr, a Ured za znanost i projekte će se pobrinuti za potpis o.d. prodekana na obrascu te potpisanu i ovjerenu dokumentaciju dostaviti prijaviteljima.