Konzorcij Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe (CHANSE) je objavio natječaj Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age za financiranje transnacionalnih istraživačkih projekata.

Rok za prijavu nacrta projektnog prijedloga: 7. svibnja 2021. do 14:00 CET. Ako taj sažetak bude odobren, voditelji će dobiti poziv da podnesu cjelokupni projektni prijedlog.
Razdoblje provedbe projekata: od 24 do 36 mjeseci.
Iznos sredstava: maksimalni iznos financiranja je 1.500.000 € po projektu.

Voditelj hrvatskog partnera u konzorciju najkasnije tri dana nakon podnošenja projektne prijave obvezan je Hrvatskoj zakladi za znanost dostaviti dokumente navedene na mrežnim stranicama HRZZ.

Natječaj, upute i dokumentacija su dostupni na mrežnoj stranici HRZZ-a.

PRIJAVA PROJEKTA

Voditelj projekta mora podnijeti nacrt i cjeloviti projektni prijedlog u ime svih glavnih istražitelja putem EPSS sustava na engleskom jeziku.

PIC (Participant Identification Code) Filozofskog fakulteta: 999500805.

SUGLASNOST ZA PRIJAVU PROJEKTA (za potpis o.d. prodekana)

U cilju uspješne prijave na Filozofskome fakultetu, potrebna je Suglasnost prijave projekta. Stoga, ljubazno molimo prijavitelje (djelatnike Filozofskoga fakulteta) da ispunjeni obrazac Suglasnost za prijavu projekta pravovremeno pošalju e-mailom u Word formatu na adresu projekti@ffzg.hr, a Ured za znanost i projekte će se pobrinuti za potpis o.d. prodekana na obrascu te potpisanu dokumentaciju dostaviti prijaviteljima.

PISMO POTPORE (za potpis o.d. dekana) i dodatne informacije:

Molimo prijavitelje Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu da se za ispunjavanje i potpis Pisma potpore te ostale informacije obrate Uredu za znanost i projekte (kontakt: Sofija Stanić, projekti@ffzg.hr, 01/409-2218).